Privatlivspolitik

Persondatapolitikken er senest opdateret 5. september 2021.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Copenhagen Virtual Cycling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er Marcel Moesgaard på foreningens mail: [email protected]

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse

Oplysninger om frivillige:

 • Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx. sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige, hvis du bruger disse til at deltage i arrangementer, eller til at kommunikere med os.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Formål og legitime grundlag
Vi behandler dine oplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis du har givet samtykke til behandling i forbindelse med kommunikation, herunder også formular til kontakt på hjemmesiden, eller tilsagn om tilmelding. Samtykket er vores legitime grundlag for at behandle dine oplysninger jf. Artikel 6 stk 1 litra a i persondataforordningen
 • Hvis du har købt medlemskab til foreningen, behandler vi: Navn, adresse, postnr., by, land, telefonnummer, og e-mail. Vi er forpligtet til at registrere, opbevare og behandle oplysninger om dine køb jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år
 • Hvis du tilmelder dig et eller flere hold, her opbevare og behandler vi oplysninger som navn, adresse, postnr., by, land, telefonnummer, og e-mail. Vi behandler personoplysningerne for at opfylde en kontrakt med dig om medlemskabet, jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b).

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

 • Medlemmer: Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har et legitimt formål med at have dem.
 • Medlemmer, hvor der ikke er tilknyttet faktureringsoplysninger, sletter vi 6 måneder efter endt medlemskab.
 • Medlemmer, hvor der er faktureringsoplysninger, er vi forpligtet til at opbevare jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.